Йорий Клоц/Joryj Kłoc

09.12.22
ACKiM UMCS Chatka Żaka

Йорий Клоц
українська обрядова хіп-хоп-дайбоже-етно-чорт ватага зі Львова (Західна Україна), яка примусила наші давні гудила забриніти по-сучасному! Назва Joryj Kłoc походить з таємної говірки закритих братств незрячих лірників та кобзарів. Йорий — означало: світлий, поважний, шанований, а також шалений, шибай-головий, запеклий; а Клоц — шмат, кавалок, кусень. А також: чоловік, старець, мудрець. Тож сучасною мовою зворот «Joryj Kłoc» можна розтлумачити як Світлий, Поважний, Мудрий, Шанований Чоловік. Або ж: Запеклі Перці чи Велике Цабе. Втім, що то, що інше — однаково гуртові пасує!

Joryj Kłoc
Ukraińska obrzędowa hip-hop-dajboże-etno-czort wataha ze Lwowa, dzięki której ukraińskie starodawne in-strumenty i pieśni zabrzmiały w sposób nowoczesny. Jej nazwa pochodzi od tajnej gwary zamkniętych wspólnot niewidomych lirników i kobziarzy. Joryj − oznacza szacowny, honorowy, a Kłoc – kawałek, przystojniak, fragment albo stary, starszy. We współczesnym języku Joryj Kłoc można tłumaczyć jako: poważny, honorowy, solidny człowiek; świetna, znakomita osoba albo po prostu − V.I.P. Wszystkie te tłumaczenia pasują do tej cu-downej czwórki muzyków!

Joryj Kłoc
Is the Ukrainian Ritual Hip-Hop-God Grant-Ethno Demon band from Lviv (West Ukraine) that managed Ukrainian ancient instruments to resound in a modern way. The name of group comes from the secret slang (argot) of closed fraternities of blind hurdy-gurdy and kobza players. Joryj [yoryy] does mean respectable, honourable, and Kłoc (there are pronunciation as [klotz] so [klyotz]) — whether piece, hunk, chunk, or old man; elder. So in modern language the word-combination Joryj Kłoc can be interpret as respectable, honorable man; or cool peppers; Big Nob or simply — V.I.P. However all of them are suitable for this fab four musicians!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/689850329208632?ref=newsfeed
Посилання до події: https://www.facebook.com/events/689850329208632?ref=newsfeed

#SpilnaKultura #Koncert #UA #ChatkaŻaka

spilnakultura.pl © 2022